Единен портал за електронно правосъдие

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И АДВОКАТИ, 
С Решение по Протокол №56/12.11.2015г., Висшия съдебен съвет прие Правила за достъп до електронните съдебни дела на съдилищата, който ще се осъществява чрез новият централизиран Единен портал за електронно правосъдие на съдебната система, разработен по Проект на Съвета с ОПАК. За пилотното тестване на новият Единен портал за е-правосъдие, ВСС е определил 6 съдилища и това са: Върховен касационен съд, Апелативен съд София, Районен и Окръжен съд Благоевград, Районен и Окръжен съд Смолян. Приетите правила на ВСС за достъп до електронните съдебни дела са публикувани в неговият Интернет сайт, раздел „Вътрешни актове“, както и в Интернет сайта на ОС Смолян. В периода на пилотното тестване на този нов технологичен продукт за съдебната система, ще се извършва поетапно прехвърляне на информацията от електронните папки на съдебните дела в АСУД към директорията на Портала, а на гражданите и адвокатите се предоставя възможност да направят регистрация на персонален акаунт за достъп до Портала, чрез заявление по образец, утвърден от ВСС.


ВХОД В СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ ДЕЛА
Правила за достъп и образци на заявления

Версия
Навигация
Новини, съобщения
Съдебен район - Смолян
Галерия
Блог на Председателя
Справки по дела
Електронни услуги
Обявления за публ. продан
Връзки
Брояч на посещенията