Електронни услуги

1. Справки по дела:
1.1. Съдебни актове - съдебните актове,  постановени от Окръжен съд - Смолян, се публикуват на основание чл. 64 от Закона за съдебната власт, при спазване на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация в хронологичен ред - година, месец, дата.
1.2. В секцията "Търсене на дело" е нужно да уточните тип (характер) на делото, година на образуване на делото и поредния номер на делото.
1.3. В секцията "График на заседанията" може да проверите календара на насрочените заседания за текущия месец.
Важно: За отменените заседания има допълнителен символ "1" след номер на делото:

2. Изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес от Окръжен съд - Смолян.
Всички лица, заявили, че желаят получаване на съобщения и призовки по електронен път ще бъдат уведомявани за настоящите Правила, за удостоверяването на което ще разписват Приложение №1, а то ще бъде прикрепяно в делото.

Версия
Навигация
Новини, съобщения
Съдебен район - Смолян
Галерия
Блог на Председателя
Справки по дела
Електронни услуги
Обявления за публ. продан
Връзки
Брояч на посещенията