Информация за Блога

Блогът ще има основно информационен характер и ще е свързан с инициативи на съда – посещения на делегации, нови закони, значими тълкувателни решения на Конституционния или Европейския съд. Един вид електронен вестник, свързан със съдебните новини. Темите и дневният ред могат да бъдат задавани от хората тук.

Версия
Навигация
Новини, съобщения
Съдебен район - Смолян
Галерия
Блог на Председателя
Справки по дела
Електронни услуги
Обявления за публ. продан
Връзки
Брояч на посещенията