Банкова сметка

Банкова информация:

Банкова сметка за внасяне на държавни такси,

глоби, възстановени разходи и др. бюджетни приходи:

BG09UBBS88883135009001

Банкова сметка за гаранции, депозити и разноски за вещи лица,

особени представители, съдебни преводачи, свидетели и др. чужди средства:

BG43UBBS88883335009003

банков код: UBBSBGSF

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД - КЛОН СМОЛЯН

Версия
Навигация
Новини, съобщения
Съдебен район - Смолян
Галерия
Блог на Председателя
Справки по дела
Електронни услуги
Обявления за публ. продан
Връзки
Брояч на посещенията