Указания за достъп

Съдебните актове,  постановени от Окръжен съд - Смолян, се публикуват на основание чл. 64 от Закона за съдебната власт, при спазване на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.

Номерът на делото се състои от последователно обозначени: номер на годината; специфичния номер на съда; номер, обозначаващ характера на делото; петцифрен пореден номер на делото.
Пример: 20105400500123
2010 - номер на годината, в която е образувано делото;
540 - специфичен номер на съда според Единен информационен код на съдилищата в Република България. За Окръжен съд - Смолян кодът е 540;
05 - номер, обозначаващ характера на делото според Приложение 1;
00142 - петцифрен пореден номер на делото;


Приложение 1

Номер

Характер на делото

01

Първоинстанционно гражданско дело

02

Първоинстанционно наказателно дело

05

Въззивно гражданско дело 

06

Въззивно наказателно дело

07

Административно дело

08

Фирмено дело

09

Търговско дело
В секцията "Съдебни актове" може да намерите публикувания съдебен акт в хронологичен ред - година, месец, дата.
В секцията "Търсене на дело" е нужно да уточните тип (характер) на делото, година на образуване на делото и поредния номер на делото.
Например: тип на делото - въззивно гражданско, година - 2010, № на делото - 142.
При постановен акт по делото ще има препратка, например - Решение № 101, дата: 06.04.2010 г.
В секцията "График на заседанията" може да проверите календара на насрочените заседания. Ако в колоната "Отменено" има 1 - заседанието за тази дата е отменено.
Версия
Навигация
Новини, съобщения
Съдебен район - Смолян
Галерия
Блог на Председателя
Справки по дела
Електронни услуги
Обявления за публ. продан
Връзки
Брояч на посещенията