Откриване на "Cиня стая"

На 28 август (вторник) в гр. Смолян бе открита първата „синя стая“ в съдебния район за изслушване на деца, жертви и извършители на престъпления. „Синята стая“ се намира на бул. „България“ № 12-източно крило, етаж 5. Тя е реализирана от Министерството на правосъдието с финансова подкрепа на Българо-швейцарската програма за сътрудничество по проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на правосъдието за деца“ по Тематичен фонд „Сигурност“.

Тя ще се използва за разпити на деца, независимо дали те са жертва на някакво престъпление, свидетели, пострадали или самите те са нарушили нормите. Същата може да се ползва по всички други дела, по които е допустим разпит или изслушване на дете – домашно насилие, бракоразводни дела и др. Самите помещения са предоставени безвъзмездно от Община Смолян. Партньори по проекта са Окръжен и Районен съд – Смолян.

Тя се състои от две помещения с отделен вход, свързани с обща стена от венецианско стъкло. В едното помещение ще влизат децата и придружаващите ги служители, а разпитът ще се наблюдава и слуша на специална техника в съседното помещение. „Синята стая” е извън сградата на съда, с оглед изискванията за т.нар. щадящо правосъдие и ще се ползва съвместно от съдии, прокурори, полицаи и служители на Регионалната дирекция „Социално подпомагане”.

Днес в „Синята стая“ бе проведен демонстрационен разпит от съдия на 7-годишно момиче чрез дипломиран психолог, като присъстващите на събитието имаха възможност да наблюдават и слушат от стая оборудвана със специална техника, без да бъдат забелязани.

На събитието присъстваха заместник-министър на правосъдието, представител на посолството на Швейцарската Конфедерация, представители в Смолян на общината, областта, на окръжния и районен съд, на окръжна и районна прокуратура, на ОД на МВР, на РД „Социално осигуряване“, МКБППМН, „Пробационна служба“, отдел „Закрила на детето“, социални работници и много журналисти, които отразиха начинанието.

Версия
Навигация
Новини, съобщения
Съдебен район - Смолян
Галерия
Блог на Председателя
Справки по дела
Електронни услуги
Обявления за публ. продан
Връзки
Брояч на посещенията