Блог на Председателя
Общо събрание на съдиите
Днес, 13.07.2012г., от 14.00 ч. в Окръжен съд – Смолян ще се проведе Общо делегатско събрание за избор на делегати и на кандидати за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите.


На 15.06.2012г. /петък/ Окръжен съд – Смолян организира семинар на тема „Практически проблеми свързани с основанията за прекратяване на съдебното производство от съдията-докладчик и съда и връщане делото на прокурора. Отстраними съществени процесуални нарушения, които ограничават правото на защита на подсъдимия“.


Информационен бюлетин
График на наказателни дела в съдебен район - Смолян
Новини
Конкурс за есе на тема „Откровено за съдебната власт” за ученици от VIII до XII клас.
СЪОБЩЕНИЕ

Пленумът на Висшия съдебен съвет обявява конкурс за есе на тема „Откровено за съдебната власт” за ученици от VIII до XII клас.

Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 20.05.2019 г., включително, на електронна поща konkurs.vss@vss.justice.bg, съобразно Регламента за провеждане на конкурса. Обявяването на победителите, както и връчването на лаптоп, две поощрителни награди и грамоти ще се проведе в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет на 07.06.2019 г.


Общо събрание за отчитане дейността на Окръжен съд - Смолян и на Районните съдилища от съдебния район през 2018 година
На 29 март 2019 г. в съдебната палата  - Смолян се проведе общо събрание за отчитане дейността на Окръжен съд - Смолян и на Районните съдилища от съдебния район през 2018 година. Гост на събранието беше Станислав Георгиев – зам. председател на Апелативен съд – Пловдив.

През 2018г. Окръжният съд в Смолян е работил в състав от 12 съдии, 1 младши съдия и 28 души съдебни служители. За годината в съда са постъпили общо 802 дела. Разгледани са 951 дела, а приключените производства са 816, от които 85 % - в тримесечен срок. Средната натовареност на съдиите в Окръжен съд - Смолян за 2018г. спрямо постъпили дела за разглеждане е 7.5 броя на съдия месечно, а спрямо решени дела е 6.4 броя на съдия месечно.

Повече подробности за дейността на Окръжен съд – Смолян, както и за Районните съдилища в съдебния район, можете да прочетете в публикуваните доклад 2018 и резюме към доклада.


Ден на отворените врати „СЪДЪТ ОТВАРЯ ВРАТИ ЗА МАЛКИ, ГОЛЕМИ И ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ“.
На 29.03.2019 г. Районен съд – Смолян, Окръжен съд – Смолян и Районна прокуратура – Смолян проведоха съвместно "Денят на отворените врати". Темата, под чийто надслов се проведе този ден е „СЪДЪТ ОТВАРЯ ВРАТИ ЗА МАЛКИ, ГОЛЕМИ И ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ“.
Децата и ръководителя на Кукления театър при ОДК – Смолян бяха поканени в Съдебната палата в Смолян да покажат таланта си и постиженията си пред децата на СУ „Отец Паисий“ – Смолян.Откриване на "Cиня стая"
На 28 август (вторник) в гр. Смолян бе открита първата „синя стая“ в съдебния район за  изслушване на деца, жертви и извършители на престъпления. „Синята стая“ се намира на бул. „България“ № 12-източно крило, етаж 5. Тя е реализирана от Министерството на правосъдието с финансова подкрепа на Българо-швейцарската програма за сътрудничество по проект „Укрепване на правния и институционалния  капацитет на съдебната система в сферата на правосъдието за деца“ по Тематичен фонд „Сигурност“.

        Тя  ще се използва за разпити на деца, независимо дали те са жертва на някакво престъпление, свидетели, пострадали или самите те са нарушили нормите. Същата може да се ползва по всички други дела, по които е допустим разпит или изслушване на дете – домашно насилие, бракоразводни дела и др.
Денят на отворените врати тази година е „ЗАЕДНО СРЕЩУ НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ“
На 11.05.2018 г. "Денят на отворените врати" се проведе съвместно Районен съд – Смолян, Окръжен съд – Смолян и Районна прокуратура – Смолян. Темата, под чийто надслов се проведе този ден е „Заедно срещу насилието в училище“.
Децата от предучилищна група „Лъв“ в ДГ „Слънце“ гр. Смолян и ученици от 3в клас на ОУ „Иван Вазов“ гр. Смолян и техните ръководители бяха поканени в Съдебната палата в гр. Смолян, в Зала № 1 на втория етаж.
Те бяха посрещнати от организаторите още на входа на Съдебната палата, като бяха закичени на ръчичките с розови ленти, символизиращи „Не на насилието“ с надпис „Заедно срещу насилите над децата – доброто винаги побеждава!“. В залата на всички монитори звучаха песни за доброто. Съдебен секретар Веселина Младенова, която е работила и като училищен психолог приветства децата в залата, като ги покани да изгледат и филмчето на Педя Човек Лакът Брада – Торбата с жълтици. Децата бяха впечатлени от възможността да изгледат видеото и на контролните монитори в съдебната зала. Бяха подканени да разкажат какво са научили от филмчето и какви изводи са си направили. Постепенно разговорът премина със съдията от Окръжен съд - Смолян Валентина Бошнякова, като се включи и прокурор от Районна прокуратура – Смолян Татяна Найденова.Назад НазадНапред Напред
Версия
Навигация
Новини, съобщения
Съдебен район - Смолян
Галерия
Блог на Председателя
Справки по дела
Електронни услуги
Обявления за публ. продан
Връзки
Брояч на посещенията