Блог на Председателя
На 15.06.2012г. /петък/ Окръжен съд – Смолян организира семинар на тема „Практически проблеми свързани с основанията за прекратяване на съдебното производство от съдията-докладчик и съда и връщане делото на прокурора. Отстраними съществени процесуални нарушения, които ограничават правото на защита на подсъдимия“.


Назад НазадНапред Напред
Версия
Навигация
Новини, съобщения
Съдебен район - Смолян
Галерия
Блог на Председателя
Справки по дела
Електронни услуги
Обявления за публ. продан
Връзки
Брояч на посещенията