Новини
Конкурс за есе на тема „Откровено за съдебната власт” за ученици от VIII до XII клас.
СЪОБЩЕНИЕ

Пленумът на Висшия съдебен съвет обявява конкурс за есе на тема „Откровено за съдебната власт” за ученици от VIII до XII клас.

Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 20.05.2019 г., включително, на електронна поща konkurs.vss@vss.justice.bg, съобразно Регламента за провеждане на конкурса. Обявяването на победителите, както и връчването на лаптоп, две поощрителни награди и грамоти ще се проведе в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет на 07.06.2019 г.


Общо събрание за отчитане дейността на Окръжен съд - Смолян и на Районните съдилища от съдебния район през 2018 година
На 29 март 2019 г. в съдебната палата  - Смолян се проведе общо събрание за отчитане дейността на Окръжен съд - Смолян и на Районните съдилища от съдебния район през 2018 година. Гост на събранието беше Станислав Георгиев – зам. председател на Апелативен съд – Пловдив.

През 2018г. Окръжният съд в Смолян е работил в състав от 12 съдии, 1 младши съдия и 28 души съдебни служители. За годината в съда са постъпили общо 802 дела. Разгледани са 951 дела, а приключените производства са 816, от които 85 % - в тримесечен срок. Средната натовареност на съдиите в Окръжен съд - Смолян за 2018г. спрямо постъпили дела за разглеждане е 7.5 броя на съдия месечно, а спрямо решени дела е 6.4 броя на съдия месечно.

Повече подробности за дейността на Окръжен съд – Смолян, както и за Районните съдилища в съдебния район, можете да прочетете в публикуваните доклад 2018 и резюме към доклада.


Ден на отворените врати „СЪДЪТ ОТВАРЯ ВРАТИ ЗА МАЛКИ, ГОЛЕМИ И ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ“.
На 29.03.2019 г. Районен съд – Смолян, Окръжен съд – Смолян и Районна прокуратура – Смолян проведоха съвместно "Денят на отворените врати". Темата, под чийто надслов се проведе този ден е „СЪДЪТ ОТВАРЯ ВРАТИ ЗА МАЛКИ, ГОЛЕМИ И ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ“.
Децата и ръководителя на Кукления театър при ОДК – Смолян бяха поканени в Съдебната палата в Смолян да покажат таланта си и постиженията си пред децата на СУ „Отец Паисий“ – Смолян.Откриване на "Cиня стая"
На 28 август (вторник) в гр. Смолян бе открита първата „синя стая“ в съдебния район за  изслушване на деца, жертви и извършители на престъпления. „Синята стая“ се намира на бул. „България“ № 12-източно крило, етаж 5. Тя е реализирана от Министерството на правосъдието с финансова подкрепа на Българо-швейцарската програма за сътрудничество по проект „Укрепване на правния и институционалния  капацитет на съдебната система в сферата на правосъдието за деца“ по Тематичен фонд „Сигурност“.

        Тя  ще се използва за разпити на деца, независимо дали те са жертва на някакво престъпление, свидетели, пострадали или самите те са нарушили нормите. Същата може да се ползва по всички други дела, по които е допустим разпит или изслушване на дете – домашно насилие, бракоразводни дела и др.
Денят на отворените врати тази година е „ЗАЕДНО СРЕЩУ НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ“
На 11.05.2018 г. "Денят на отворените врати" се проведе съвместно Районен съд – Смолян, Окръжен съд – Смолян и Районна прокуратура – Смолян. Темата, под чийто надслов се проведе този ден е „Заедно срещу насилието в училище“.
Децата от предучилищна група „Лъв“ в ДГ „Слънце“ гр. Смолян и ученици от 3в клас на ОУ „Иван Вазов“ гр. Смолян и техните ръководители бяха поканени в Съдебната палата в гр. Смолян, в Зала № 1 на втория етаж.
Те бяха посрещнати от организаторите още на входа на Съдебната палата, като бяха закичени на ръчичките с розови ленти, символизиращи „Не на насилието“ с надпис „Заедно срещу насилите над децата – доброто винаги побеждава!“. В залата на всички монитори звучаха песни за доброто. Съдебен секретар Веселина Младенова, която е работила и като училищен психолог приветства децата в залата, като ги покани да изгледат и филмчето на Педя Човек Лакът Брада – Торбата с жълтици. Децата бяха впечатлени от възможността да изгледат видеото и на контролните монитори в съдебната зала. Бяха подканени да разкажат какво са научили от филмчето и какви изводи са си направили. Постепенно разговорът премина със съдията от Окръжен съд - Смолян Валентина Бошнякова, като се включи и прокурор от Районна прокуратура – Смолян Татяна Найденова.Денят на отворените врати тази година е „ЗАЕДНО СРЕЩУ НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ“
Районен съд – Смолян, Окръжен съд – Смолян и Районна прокуратура - Смолян за поредна година отварят врати за граждани, медии и институции в рамките на информационната кампания "Ден на отворените врати".
Програмата на информационната кампания стартира в 09.30 часа на 11.05.2018 г.
Темата, под чийто надслов ще се проведе Денят на отворените врати тази година е „ЗАЕДНО СРЕЩУ НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ“.Общо събрание за отчитане дейността на Окръжен съд - Смолян и на Районните съдилища от съдебния район през 2017 година
На 30 март 2018 г. се проведе общо събрание за отчитане дейността на Окръжен съд - Смолян и на Районните съдилища от съдебния район през 2017 година. Гости на събранието бяха Вера Иванова – зам. председател на Апелативен съд – Пловдив и Боян  Цонев – съдия във Върховен касационен съд. През 2017г. Окръжният съд в Смолян е работил в състав от 12 съдии, 1 младши съдия и 28 души съдебни служители. За годината в съда са постъпили общо 907 дела. Разгледани са 1028 дела, а приключените производства са 879, от които 88 % - в тримесечен срок. Средната натовареност на съдиите в Окръжен съд - Смолян за 2017г. спрямо постъпили дела за разглеждане е 8 броя на съдия месечно, а спрямо решени дела е 7 броя на съдия месечно.
Повече подробности за дейността на Окръжен съд – Смолян, както и за Районните съдилища в съдебния район, можете да прочетете в публикувания
доклад 2017 г.


Семинар на тема „ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. КОЛЕКТИВНИ ИСКОВЕ ПО ГПК. НЕРАВНОПРАВНИ КЛАУЗИ В ДОГОВОРИТЕ”
Окръжен съд – гр. Смолян и Национален институт на правосъдието организират обучение за магистрати на тема: „ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. КОЛЕКТИВНИ ИСКОВЕ ПО ГПК. НЕРАВНОПРАВНИ КЛАУЗИ В ДОГОВОРИТЕ”. Лектор по темата е г-жа Тотка Калчева – съдия във ВКС. На семинара, който се провежда в съдебната палата в Смолян, присъстват всички магистрати от Смолянски съдебен район.

Ден на отворените врати
На 21 април от 14.00 ч. в съдебната палата на Окръжен съд - Смолян ще се проведе „Ден на отворените врати“, организиран съвместно с Районен съд – Смолян, Смолянска районна и окръжна прокуратура. Съдебната палата ще бъде посетена от ученици от СУ „Св.св. Кирил и Методий“, които ще присъстват на реален съдебен процес по наказателно дело в Районен съд, последвано от беседа със съдии и прокурори.

Представяне на Единния портал за електронно правосъдие на съдебната система
Окръжен съд – Смолян, съвместно със Софтуерната компания „АБАТИ“ АД, проведе среща с представители на Районните съдилища в съдебния окръг и Адвокатска колегия – Смолян, на която се представи Единния портал за електронно правосъдие на съдебната система, разработен по Проект на ОПАК. След общо представяне на проекта, се уточни реда за получаване на достъп до Портала, извърши се и демонстрация на достъпа до съдържанието. Представи се разработения уеб базиран модул за подаване на заявления по чл. 410 ГПК.


Назад НазадНапред Напред
Версия
Навигация
Новини, съобщения
Съдебен район - Смолян
Галерия
Блог на Председателя
Справки по дела
Електронни услуги
Обявления за публ. продан
Връзки
Брояч на посещенията