Блог на Председателя
Общо събрание на съдиите
Днес, 13.07.2012г., от 14.00 ч. в Окръжен съд – Смолян ще се проведе Общо делегатско събрание за избор на делегати и на кандидати за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите.


На 15.06.2012г. /петък/ Окръжен съд – Смолян организира семинар на тема „Практически проблеми свързани с основанията за прекратяване на съдебното производство от съдията-докладчик и съда и връщане делото на прокурора. Отстраними съществени процесуални нарушения, които ограничават правото на защита на подсъдимия“.


Назад НазадНапред Напред
Версия
Навигация
Новини, съобщения
Съдебен район - Смолян
Галерия
Блог на Председателя
Справки по дела
Електронни услуги
Обявления за публ. продан
Връзки
Брояч на посещенията